فروش مستقیم از کارخانه به مصرف کنندگان و مشتریان خرید بدون واسطه از کارخانه.

درباره ما

درباره تشک ویسپرد

هر فرد تقریبا یک سوم از عمر خود را در خواب می گذراند، به همین دلیل به اندازه ای که انتخاب لباس خوب و یا مبلمان استاندارد مهم است، خرید تشک نیز یک موضوع با اهمیت محسوب می شود که باید نهایت دقت را در زمان خرید به کار برد تا محصولی استاندارد و مقرون به صرفه خریداری شود. البته تشک یکی از مهم ترین لوازم در هر منزل است. این وسیله علاوه بر راحتی، از نظر پزشکی بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که نوع مناسب آن از بروز دردهای استخوانی و ستون فقرات جلوگیری می کند. به همین خاطر برندهای مختلفی مانند رویا، خوشخواب، رویال، داتیس و غیره در این زمینه فعالیت دارند.

هر فرد تقریبا یک سوم از عمر خود را در خواب می گذراند، به همین دلیل به اندازه ای که انتخاب لباس خوب و یا مبلمان استاندارد مهم است، خرید تشک نیز یک موضوع با اهمیت محسوب می شود که باید نهایت دقت را در زمان خرید به کار برد تا محصولی استاندارد و مقرون به صرفه خریداری شود. البته تشک یکی از مهم ترین لوازم در هر منزل است. این وسیله علاوه بر راحتی، از نظر پزشکی بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که نوع مناسب آن از بروز دردهای استخوانی و ستون فقرات جلوگیری می کند. به همین خاطر برندهای مختلفی مانند رویا، خوشخواب، رویال، داتیس و غیره در این زمینه فعالیت دارند.

هر فرد تقریبا یک سوم از عمر خود را در خواب می گذراند، به همین دلیل به اندازه ای که انتخاب لباس خوب و یا مبلمان استاندارد مهم است، خرید تشک نیز یک موضوع با اهمیت محسوب می شود که باید نهایت دقت را در زمان خرید به کار برد تا محصولی استاندارد و مقرون به صرفه خریداری شود. البته تشک یکی از مهم ترین لوازم در هر منزل است. این وسیله علاوه بر راحتی، از نظر پزشکی بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که نوع مناسب آن از بروز دردهای استخوانی و ستون فقرات جلوگیری می کند. به همین خاطر برندهای مختلفی مانند رویا، خوشخواب، رویال، داتیس و غیره در این زمینه فعالیت دارند.